-
Image result for ‫چالش باحال برای گروه‬‎
-

من یه دخترررررم
-

امشب از اون شباست كه دوست دارم صدای آهنگو تا ته زیاد كنم،فقط واسه اینكه صدای مغزم و نشنوم
امشب از اون شباست كه دوست دارم صدای آهنگو تا ته زیاد كنم،فقط واسه اینكه صدای مغزم و نشنوم


--

-

امام علی (ع)


--
قلب سرزمین عجیبی است ...
زیرا هم زادگــــاه عشـــــق است _ هم آرامگــــاه آن
-


مشاهده پست‌های بیشتر