-
...
بازباران باترانه
میزندبربام قلبم
بازگریه عاشقانه
میکنم یادتوهردم
باتوبودم ای پریروزی که عقل ازمن گریخت
گرتوهم ازمن گریزی وای براحوال من
گلایه ای نیست
منوفاصله هاهمزادیم
گاه توراازدورببینم خوب خوب است حال من
بادوست عشق زیباست بایاربی قراری
ازدوست دردماندازیاریادگاری
این مرام مادرم وای سیاهی کیستی
جیم جمالت که اصلاآدم موندن نیستی
این نمازمیت وسربه سرخاک زنید
درداموحساب نکن امشبومهمون منی
دل به دل راه نداشت این روزاوای من
توچه میدونی شباازحال بی تاب دلم؟
بودنت یه دردونبودنت درددگر
یکی نیست پرسدازت که چه کشیدی ای پسر؟؟
لاله دیدم روی زیبای توهم آمدبه یاد
شعله دیدم ترکشی های توهم آمدبه یاد
سوسن وگل آسمانی مجلسی آراستن
روی موی مجلس آرای توهم آمدبه یاد
بودلرزان شعله شمعی هه درآغوش نسیم
لرزش زلف سمن سای توهم آمدبه یاد
درچمن پروانه ای آمدولی ننشسته رفت
باحریفان قهربی جای توهم آمدبه یاد
چشم چشم دوابرو
چشمای گریون بی سو

کمرم بندشکسته آن کمندگیسو
وقت باران همه ی پنجره هامیرقصند
بازکنیدپنجره رابازهوامیخواهم
بی سبب نیست که من خیره به لب های توام
فکربیجانکنیدواژه ی مامیخواهم
مرزمابیشترازیک قدمی فاصله نیست
دوقدم راه بیاچون که دوتامیخواهم
.....
کاسه خون
مهراب


عکس و تصویر #دیوونتم -روانی
-
تمام روزهای هفته را، به امید آمدنت
دلداری می دهم؛
تا بیایند و بروند
و جمعه،
تو نمی آیی...!
وبه همین سادگی ،
من دروغگوترین چوپان شهر می شوم
بی آنکه بدانند،چشم به راه ترینم
-
خوش آمد گویی!

[پیام خودکار شبکه اجتماعی پارس یونیت]
-


-
الهه "شیثِ رضآیی و محمدِ نصرتی"

یونآنِ بآستآن:)
.
.
.
.
.
.
.
.


--
چی:/
برضدِ مآیی
خب به زیرِ مآیی

AMoo
ALI
-

شرط خوندنه این متن کپی کردنشه . . اگه نمیخوای کپی کنی نخونش .. جنبه هم ندارید نخونید
@
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


یه صلوات بفرست برای آقامون امام حسین


...اگه این پیامو توپستت نذاری تاآخر عمر مدیونی! چون شرط کردم...
--


--
گفتم خدایا بگیر از من هر آنچه را که مرا از تو میگیرد!!!!!!! ندا آمد گوشیت را بده
--
منبع : Parsunit.com/social/azi17
مشاهده پست‌های بیشتر