-
1392/06/19-21:32
این همه گشذت

--
Image result for $
-

دكتر ها پى بردن كسانى كه میخوان پست بزارن ولى پستشون نمیاد ...


دچار یبوست اینترنتی شدن!
-

قهرمان
-

6ماهگیم :)
-

ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﭘﻔﮏ ﻭ ﭼﯿﭙﺲ ﻭ ﺍﯾﻨﺎ ﻧﺨﻮﺭ
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺑﭽﻪ ﺍﯼ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﺩﻟﺶ ﺑﺨﻮﺍﺩ ...


ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺲ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﻮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ
ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺪﻩ ! ((:
ﻭﺍﻻﺍﺍﺍ ﺑﺨﺪﺍ !!
-
من خوشلم=:O
تو ژشتی=:O
.
.
.--
گاهی سکوت شرافتی دارد کهگفتن ندارد!
LVBAND
مشاهده پست‌های بیشتر