-
كجا رفتی باز تو.....

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

-
چرا اینجا مثله شهر ارواح شده
-
شب
سیگار
تنهایی
موزیک

-

عكسى پر از حرف، از روستایى در مسیر جاده قم به اراك؛ سال ١٣٩٦  سراى مردگان آباد و سراى زندگان ویران...
عكسى پر از حرف، از روستایى در مسیر جاده قم به اراك؛ سال ١٣٩٦ سراى مردگان آباد و سراى زندگان ویران...
-
همون طور که هزار بار آرزو می کنید
یه بار تلاش کنید
مشاهده پست‌های بیشتر